Saturday, September 24, 2016

YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavları)

YGS Puan Türleri

LYS Puan Türleri


Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanan tek aşamalı ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) yerine 2009-2010 ders yılından başlayarak iki aşamalı YGS-LYS sınav sistemine geçildi.

Buna göre her yıl mart ayında bir adet YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) yapılmaktadır. YGS de Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Testleri bulunmaktadır. Sınav sonunda 6 adet YGS puanı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) hesaplanmaktadır.

YGS nin içeriğini YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) alt menüsünde bulabilirsiniz.

YGS puanlarının içeriğini YGS PUAN TÜRLERİ alt menüsünde bulabilirsiniz.

Önlisans programları ve bazı lisans programları belirledikleri YGS puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu okullara gitmek isteyen öğrenciler hiç bir LYS ye girmeyecektir.

Haziran ayının son iki haftasında ve ayrı oturumlarda olmak üzere 5 adet LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) yapılmaktadır. Bu sınavlar;

LYS-1 (Matematik-Geometri Sınavı)

LYS-2 (Fen Bilimleri Sınavı)

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya Sınavı)

LYS-4 (Sosyal Bilimler Sınavı)

LYS-5 (Yabancı Dil Sınavı)

LYS lerin içeriğini LYS (Lisans Yerleştirme Sınavları) alt menüsünde bulabilirsiniz.

Her öğrenci YGS ile bilikte kendi alanına uygun olan iki adet LYS ye girecektir.  Öğrencilerin (alanlarına göre) gireceği sınavlar;

Sayısal (SAY)           →   YGS + LYS-1 + LYS-2

Eşit Ağırlık (EA)     →   YGS + LYS-1 + LYS-3

Sözel (SÖZ)             →   YGS + LYS-3 + LYS-4

Yabancı Dil (Dil)     →   YGS +  LYS-5

Ayrıca isteyen bir öğrenci, alanı dışındaki LYS sınavlarına girerek alan dışı tercih yapabilmekte ve bu durumda orta öğretim başarı puanında bir kayba uğramamaktadır.

LYS sınavlarının sonunda dört farklı MF (MF-1, MF-2, MF-3, MF-4), üç farklı TM (TM-1, TM-2, TM-3), iki farklı TS (TS-1, TS-2) ve iki farkli DİL (DİL-1, DİL-2) puanı hesaplanmaktadır. Her puan türü hesaplanırken YGS ile birlikte iki adet LYS baz alınmaktadır.

Her puan türü hesaplanırken puanların %40 ı YGS den ve %60 ı LYS lerden elde edilmektedir.

MF, TM, TS ve DİL puanlarının içeriğini  LYS PUAN TÜRLERİ alt menüsünde bulabilirsiniz.

LYS nin çok önemli olduğunu bilmeliyiz ama gözden kaçmaması gereken bir nokta da YGS nin basit bir ön sınav değil, %40 etkili önemli bir sınav olmasıdır.

OKULDAN ALINAN NOTLARIN KATKISI :

YÖK FARKLI KATSAYI UYGULAMASINI KALDIRDI!

Buna göre AOBP Hesaplaması ve AOBP Katsayıları aşağıdaki gibi olacak:

  • OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) diploma notunuza göre 100 – 500 arasında bir puan olarak belirlenir.
  • Okulunuzun YGS’deki elde ettiği başarıya göre puanınız arttırılır (ağırlıklandırılır). (İPTAL EDİLDİ)
  • Normalde en zayıf olan (okul sonuncusu olan) öğrencinin OBP’ı 100’ken, ağırlıklandırma işlemiyle bu puan artacak. Böylece, AOBP’na ulaşılır.
    • Alan ayrımı kaldırıldı: Her aday için AOBP’nin katsayısı % 12 (0,12) oldu.
    • Meslek lisesi mezunları için Ek-Puan uygulaması (kendi alanlarına giren az sayıdaki bölüm için) devam ediyor.
    • AOBP’leri 0,12 katsayısına ek olarak 0,06 katsayısıyla da çarpılarak, Y-ÖSYS puanlarına eklenecek.

Tablo-3: Yerleştirmede Kullanılacak Puanlar Hesaplanırken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının (AOBP) Çarpılacağı Katsayılar:


YERLEŞTİRME PUANLARI AOBP-SÖZ AOBP-SAY AOBP-EA
Alanında Yerleşirken Diğer Programlara Yerleşirken Alanında Yerleşirken Diğer Programlara Yerleşirken Alanında Yerleşirken Diğer Programlara Yerleşirken
Y-YGS-1, 2 - - 0,12 0,12 - -
Y-YGS-3, 4 0,12 0,12 - - - -
Y-YGS-5, 6 - - - - 0,12 0,12
Y-MF-1, 2, 3, 4 - - 0,12 0,12 - -
Y-TM-1, 2, 3 - - - - 0,12 0,12
Y-TS-1, 2 0,12 0,12 - - - -
Y-DİL-1, 2, 3 0,12 0,12 - - -Tablo-4: Bir Mesleğe Yönelik Program Uygulayan Ortaöğretim Kurumu Mezunlarına Verilecek Olan Ek Puanların Hesaplanmasında Kullanılacak AOBP’ler Çarpılacağı Katsayılar (*)

EK PUANLAR AOBP-SÖZ AOBP-SAY AOBP-EA
Sözel Ek Puan 0,06 - -
(YGS-3, 4, TS-1, 2, ve DİL-1, 2, 3
puanlarına eklenir.)
Sayısal Ek Puan - 0,06 -
(YGS-1, 2 ve MF-1, 2, 3, 4
puanlarına eklenir.)
Eşit Ağırlıklı Ek Puan - - 0,06
(YGS-5, 6 ve TM-1, 2, 3
puanlarına eklenir.)* 2011 ÖSYS’de bir yükseköğretim programına (açıköğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler ile sınavsız geçişle yerleşenler hariç) yerleştirilen veya önkayıtla kaydolan adaylar için bu katsayıların yarısı alınacaktır. 


AOBP Hesaplamada Okul Etkisi kaldırıldı.

AOBP Kaldırıldı, OBP Kaldı.


 Hangi lisans veya ön lisans programının hangi puan türüne göre öğrenci alacağı taslak olarak ÖSYM tarafından belirlendi. Bununla ilgili bilgilere YARDIMCI SİTELER menüsünden ulaşabilirsiniz.

2013-YGS ye başvurular Ocak-2013 de yapılacaktır.

2013-LYS ye girme hakkı kazanan öğrenciler  LYS başvurularını Mayıs-2013 te yapacaktır.